Liên hệ với chúng tôi

Thông tin

Liên hệ

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM - Phân hiệu Vĩnh Long

1B, Nguyễn Trung Trực,
Phường 8, Tp. Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.823.443
Fax: 02703.825.176

daotao@vcef.edu.vn