SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

PHÂN HIỆU VĨNH LONG

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chưa phát huy hết được thế mạnh vốn có do nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và yếu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) mở phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long sẽ mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Phân hiệu trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ sau đại học, đại học và triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cao cấp; nghiên cứu – tư vấn khoa học trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật và ngoại ngữ chuyên ngành. Đặc biệt, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh sẽ mở rộng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành mới đang được Trường triển khai thực hiện hiệu quả theo chương trình quốc tế cùng với phương pháp giảng dạy hiện đại đang được các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng như: Chính sách công; Quản lý công; Tài chính công; Kinh tế bất động sản; Kinh tế tài nguyên; Quản trị bệnh viện; Quản trị khởi nghiệp; Kinh doanh quốc tế; Logistics; Quản lý đô thị tích hợp,...

Trong bối cảnh các trường Đại học hiện nay tại vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng dù có đào tạo về các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật và ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế, nhưng vẫn chưa thể đảm đương việc đào tạo các ngành, chuyên ngành hiện rất mới như trên. Đồng thời, với những chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, những chương trình đào tạo riêng như: Cao học định hướng nghiên cứu, nghiên cứu sinh toàn thời gian, chương trình thực tập sinh sau tiến sĩ, ... sẽ góp phần đào tạo, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ nghiên cứu, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học trong vùng. Trung tâm khởi nghiệp và Viện đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh sẽ có thể thực hiện các đề án và vốn đầu tư “Công trình sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” cho học sinh, sinh viên của vùng, phục vụ phát triển khởi nghiệp vùng ĐBSCL, thực hiện ý tưởng “Đồng bằng sông Cửu Long phải trở thành vùng chiến lược cho khởi nghiệp”; nghiên cứu đánh giá giá trị sinh thái của rừng ngập mặn tại các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL, Viên càng cáo thêm nhiều cơ hội để tiến hành các đề tài nghiên cứu ứng dụng, cũng như mời gọi, thu hút các cơ quan, tổ chức về môi trường đầu tư nghiên cứu, đẩy mạnh các chiến lược bảo vệ môi trường cũng như phát triển sinh kế bền vững tại vùng ĐBSCL.