Trang chủ
Ngày giờ đăng: 15:47 04-05-2018 (Lượt xem: 95)
Facebook

Ban biên tập

Ban biên tập bản tin VCEF

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu Hiệu trưởng Trưởng ban
2 ThS. Nguyễn Đức Vinh Phó Hiệu trưởng Phó ban
3 ThS. Trương Thị Nhi Trưởng phòng QLĐT Ủy viên
4 TS. Lê Hoàng Phúc Trưởng Khoa Kế toán Ủy viên
5 ThS. Phạm Ngọc Phong Trưởng Khoa TC-NH Ủy viên
6 ThS. Nguyễn Đình Thi Q.Trưởng Khoa QT Ủy viên
7 ThS. NGuyễn Lý Kiều Chính Phó Khoa KHCB Ủy viên
8 Ths. Lê Thành Trung Q. Trưởng Khoa CNTT Ủy viên
9 Nguyễn Thái Bình P. Phòng QLĐT Ủy viên
10 Ths. Lê Duy Đồng CV Phòng KH&HT Ủy viên, Thư ký
Tag:

Bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này!

Các bản tin cùng năm: