Trang chủ
Năm 2017
Bản tin số 27

Bản tin số 27

| 19-04-2018

Chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5

Bản tin số 28

| 04-05-2018

Kỷ niệm 41 năm thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (1976 - 2017) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11